SHRI SAURASHTRA LOHANA YUVA SANGATHAN COMMITTEE MEMBERS

YEAR 2020

Akash Ruparelia

President

Yagnesh Manek

Vice President

Dhruv Thakkar

Secretary

Chetanbhai Raikundaliya

member

Hemang
Mirani

member

Kautilya Thakkar

member

Dimple Raikundaliya

Member

Anand
Kariya

Member

Jai
Hariyani

Member

Deepang Kariya

Member

manthan chetha

Member

Manish Thakkar

Member

Paresh Thakkar

Member