SHRI SAURASHTRA LOHANA YUVA SANGATHAN COMMITTEE MEMBERS

YEAR 2020

Chetanbhai Raikundaliya

President

Hemang
Mirani

Vice President

Kautilya Thakkar

Secretary

Yagnesh Manek

vice Secretary

Dhruv Thakkar

Treasurer (ખજાનચી)

Dimple Raikundaliya

Member

Gaurav Thakrar

Member

Anand
Kariya

Member

Jai
Hariyani

Member

Deepang Kariya

Member

manthan chetha

Member

Mehul Thakkar

Member

Manish Thakkar

Member

Paresh Thakkar

Member